x
M E D E X

Demiryolu Taşımacılığı

Demiryolu Taşımacılığı

 CIS coğrafyasında konvansiyonel vagon ve konteynır taşımacılığı (20/40/45) yapıyor, demiryolu ağı bulunan tüm noktalara malzemelerinizi ulaştırıyoruz.

 Demiryolu taşımacılığında temel olarak iki taşıma şekli ve iki farklı rota üzerinden müşterilerimize hizmet vermekteyiz. Taşımalarımız konvansiyonel vagonlar ve/veya konteynırlar ile yapılmaktadır. Rotalarımız BTK (Bakü-Tiflis-Kars) ve Çay Yolu adı verilen İran üzeri taşımalarımızdır.

 Konvasiyonel vagon taşımalarımızda, aşağıdaki haritada da görüşeceği üzere, aktarma noktamız Gürcistan Poti limanıdır. Türkiye’ den ihracat yükleriniz karayolu ile Poti limanına ulaştırılmakta, Poti limanda bulunan depomuza ürünler boşaltılmakta, daha sonra konvansiyonel vagonlara yüklenerek Gürcistan ve Azerbaycan rotası üzerinden başlıca Kazakistan (Aktau) ve Türkmenistan (Türkmenbaşı) ülkelerine taşınmaktadır.

 Konteynır ile yaptığımız taşımalarda ise, yük durumunda göre 20 DC veya 40 HQ boş konteynır üretim/yükleme yerine iç nakliye aracı ile getirilmekte ve yükleme yapılmaktadır. Sonrasında en yakın tren istasyonuna dolu konteynır bırakılmakta, gümrükleme sonrası konteynırın BTK hattı üzerinden çıkışı sağlanmaktadır.

 Her iki serviste de transit süre yaklaşık 30 gün civarı olup, uluslararası karayolu taşımasına göre % 25 civarında bir fiyat avantajı sağlamaktadır.

 Çay Yolu dediğimiz İran üzeri güzergahta ise ağırlıklı olarak konvansiyonel vagonlarla taşıma yapılmaktadır. Malzemeniz yükleme yerinden iç taşıma aracı ile alınmakta, en yakın istasyonda tırdan vagona aktarılmakta, gerekli ise yük sabitleme işlemleri de tarafımızca yapılmaktadır. Gümrüklemesine müteakiben vagonlar hareket ettirilmekte Van Kapıköy sınır kapısından İran’a geçerek, Türkmenistan Saraks’a kadar vagonların taşınması yapılmaktadır. Müşterimizin tercihi üzerine, son varış istasyonu olan Saraks’ dan ürünler tekrar tırlara aktarılarak son teslim adresine kadar teslim edilebilmektedir.

 Hem ihracat hem de ithalat taşımalarınızda hizmet vermek üzere, Saraks tren istasyonunda 5.000 m2 gümrüklü antrepo işletmekteyiz.

 Her türlü fiyat talebiniz için operasyon@medex-tr.com adresine talep geçmenizi rica ederiz.